หุ้นดีในดวงใจ

โสมรัศมี

เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง หมื่นรู้

 

หุ้นดีในดวงใจ  ที่ยังเก็บไว้        เก็บเอาไว้ อีกนาน  แสนนาน

ไม่เคยจะขาย  ไม่เคยจะทิ้ง  ก็เป็นหุ้นที่ดี

 

หุ้นดีในดวงใจ  ที่ยังใฝ่ฝัน  ว่าสักวันจะต้อง  ขึ้นมา

สักวันที่ฝัน  วันนั้นจะมาหา  ต้องมีทางเป็นสักวัน

 

*เก็บไว้อีกนานนาน  หุ้นดีในใจ  ไม่ขายก็ไม่ต้อง  ขาดทุน

เก็บไว้อยู่ในใจ  ไม่ว่าเท่าไหร่  จะนานอีกแค่ไหนก็รอ

 

**เก็บไว้  เพราะมันต้องเก็บไว้  ขายก็คงไม่ไหว  ขายก็ไม่ได้ทุน

เก็บไว้  เพราะจำต้องเก็บไว้  ให้ลูกหลานต่อไป  เป็นหุ้นประจำตระกูล

 

หุ้นดีในดวงใจ  ไม่เคยปันผล  ก็จะทนเก็บไว้  เรื่อยไป

เพราะว่าตอนนี้  มีค่าแค่ครึ่งเดียว  จะขายมันลงได้ไง

 

(ไม่ขายก็ไม่ขาดทุน     แต่ก็แทบขาดใจ)