:

เพลงปลุกใจ

(1/9) > >>

มด:
เพลงใต้ร่มธงไทย
http://www.esnips.com/doc/b153c352-2831-409f-914a-56e4f31c57a9/%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%2B%2B%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

มด:
ทำนอง คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็น เหมือนดังอยู่ใน
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่มีกี่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวง   แตกกระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่งย้าย  ไปอยู่หลายสาขา
เชิญ...พวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน
เชิญ...อยู่ใต้ร่มธงไทย
เลือดเนื้อเผ่าไทย   นั้นควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้ร่มธงไทย   ร่มเหมือนดั่งโพธิ์ไทร
ใต้ร่มธงไทย   เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์   
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

มด:
ไทยรวมกำลัง
http://fb.esnips.com/doc/02114b4a-c6d7-4ea2-9714-0b663f7c4ec7/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

มด:
ไทยรวมกำลัง
คำร้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน


   


(พร้อม) ไทยรวมกำลังตั้งมั่น    จะสามารถป้องกันขันแข็ง
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง    มายุดแย่งก็จะปลาศไป
(หญิง) ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ    ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
(ชาย) ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย     
(พร้อม) จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
(หญิง) ให้นานาภาษาเขานิยม    ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
(ชาย) ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง
(พร้อม) ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง    บำรุงทั้งชาติศาสนา
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยไชโย 

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

มด:
เพลงหนักแผ่นดิน

http://www.esnips.com/doc/a74adf86-fa2d-4c03-93f9-51d02e482558/%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20(newmix)

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป